×

ვირტუალური ტური

ტანდეგობის დარღვევები

პოსტოპერაციული რეაბილიტაცია

ენდოპროთეზირების შემდგომი რეაბილიტაცია

ქუსლის დეზის მკურნალობა

ულტრაბგერითი თერაპია

PRP თერაპია ართროზის დროს

ტრაქცია

ტექნოლოგიები

რეაბილიტაცია თანამედროვე მეთოდებით

 “ახალი ხედვის” სარეაბილიტაციო ცენტრი სპეციალიზებული დაწესებულებაა, რომელიც ემსახურება ინდივიდის კეთილდღეობას, როგორც პოსტტრავმულ, ასევე პოსტოპერაციულ პეროდში. „ახალი ხედვის სარეაბილიტაციო ცენტრს“ შეუძლია მართოს ნებსმიერი დიაგნოზის, პრობლემისა და მდგომარეობის მქონდე პაციენტის რეაბილიტაციის პროცესი.

რეაბილიტაცია პროფესინალი ექიმების მიერ 

ცენტრში წარმოდგენილია მულტიდისციპლინური გუნდი, რომელიც მოიცავს ფიზიოთერაპევტებს, ოკუპაციურ თერაპევტებს, მეტყველების თერაპევტებს, ექთნებსა და დამხმარე პერსონალს. „ახალი ხედვის“ სარეაბილიტაციო ცენტრის ყველა თანამშრომელი ორიენტირებულია პაციენტის ინდივიდუალურ საჭირობებზე. გუნდი ხელმძღვანელობს უახლესი ამერიკული და ევროპული პროტოკოლებით განსაზღვრული მკურნალობის მეთოდით.

რეაბილიტაცია თანამედროვე მეთოდებით

რეაბილიტაცია თანამედროვე მეთოდებით გულისხმობს მოწინავე ტექნიკის, ტექნოლოგიებისა და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პრაქტიკის გამოყენებას. მულტიდისციპლინური მიდგომა, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პრაქტიკა, პერსონალიზებული სამკურნალო გეგმა, რეაბილიტაციის პროცესში დამხმარე ტექნოლოგიების ჩართულობა, კოგნიტური და ფსიქოლოგიური დახმარების გაწევა, საზოგადოებაში ინტეგრაცია, სოციუმის განათლება დაზიანებების საპრევენციოდ, რეაბილიტაციის შემდგომ პერიოდში გრძელვადიანი მხარდაჭერა - სწორედ ამგვარი მიდგომებით გამოირჩევა “ახალი ხედვის” სარეაბილიტაციო ცენტრი, რომელშიც ბევრად მარტივად წარიმართება თქვენი რეაბილიტაციის პროცესი. 

რეაბილიტაცია თანამედროვე მეთოდებით