×

ძვლების ერთიანობა ადამიანის ორგანიზმისთვის მყარ ჩარჩოს - ჩონჩხს ქმნის, რომელიც იცავს შინაგან ორგანოებს და ორგანიზმის მთავარი საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატია. ძვლოვანი დაზიანებების ჩამოყალიბებაში დიდ როლს თამაშობს გენეტიკა, გარემო ფაქტორები, კვების წესი და სხვა.