×
"ახალი ხედვის სარეაბილიტაციო ცენტრი” PSP დაზღვევის პროვაიდერი კლინიკა გახდა

ახალი ხედვის სარეაბილიტაციო ცენტრი პსპ დაზღვევის პროვაიდერი კლინიკა გახდა!

რაც ნიშნავს იმას, რომ პსპ დაზღვევის მფლობელები ისარგებლებენ სპეციალური შეთავაზებებით.