×
"ახალი ხედვის სარეაბილიტაციო ცენტრი" თბს დაზღვევის პარტნიორი კლინიკა გახდა!

ახალი ხედვის სარეაბილიტაციო ცენტრი თბს დაზღვევის პარტნიორი კლინიკა გახდა!

რაც ნიშნავს იმას, რომ თბს დაზღვევის მფლობელები ისარგებლებენ სპეციალური შეთავაზებებით.