×
სამკურნალო ვარჯიში და მასაჟი

სამკურნალო ვარჯიში და მასაჟი რეაბილიტაციის ინტერვენციებია, რომლებიც გამოიყენება სხვადასხვა მდგომარეობების სამკურნალოდ. სამკურნალო შეიძლება იყოს წინასწარ დაგეგმილი  ვარჯიშების კომპლექსი, რომლის მიზანია შეზღუდული ან დაკარგული ფიზიკური ფუნქციის აღდგენა/შენარჩუნება. 

სამკურნალო მასაჟი ადამიანის სხეულის ნაწილებზე თანაბარზომიერი მექანიკური ზემოქმედებაა,  რომელიც ხორციელდება  მასაჟისტის ხელის ან სპეციალური მოწყობილების/ აპარატის მეშვეობით.

რა ეფექტი შეიძლება ქონდეს სამკურნალო მასაჟს ?

 • სისხლის მიმოქცევის ადგილობრივი გაუმჯობესება 
 • კუნთის სპაზმის შემცირება 
 • რელაქსაცია  და ა.შ 

სამკურნალო ვარჯიშში შეიძლება გამოიყოს რამდენიმე ძირითადი ტიპი  :

 • მოძრაობის ამპლიტუდის გამზრდელი (აქტიური და პასიური ვარჯიში)
 • ზარდი რეზისტენტული ვარჯიში
 • ვარჯიშები ბალანსზე და კოორდინაციაზე
 • ვარჯიშები ძალასა და გამძლეობაზე

არსებობს სპორტსპეციფიკური ფუნქციის აღმდგენი ვარჯიშები, რომელიც სპორტსმენების მკურნალობისა და რეაბილიტაციის პროცესში გამოიყენება  და მიმართულია სპორტში დროული დაბრუნებისკენ.

სამკურნალო ვარჯიშები ეფექტურია ისეთი მდგომარეობების დროს, როგორიცაა:

 • სქოლიოზი, კიფოზი
 • თიაქარი
 • პოსტოპერაციული და პოსტტრავმული  მდგომარეობა 
 • მეტაბოლური სინდრომი და ინსულინრეზისტენტობა
 • ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა 
 • სახსრის კონტრაქტურა
 • კუნთის ჰიპოტროფია  და ა.შ

რა ფიზიოლოგიური ეფექტი  აქვს რეგულარულ ვარჯიშს?

 • ზრდის კუნთის ძალასა და  გამძლეობას
 • პაციენტს ეხმარებას ქრონიკული ტკივილის მართვაში
 • ამცირებს დიაბეტისა და მეტაბოლური სინდრომის განვითრების რისკს 
 • მონაწილეობს სტერსისა  და შფოთვის  მართვაში
 • ხელს უწყობს ძილის ხარისხის გაუმჯობესებას 
 • აუმჯობესებს ბალანსს და კოორდინაციას ,შესაბამისად მცირდება დაცემის რისკი

აღნიშნული  მიზნების მისაღწევად გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის ვარჯიშების კომბინაცია .